Skip to content
Afspraak maken? Neem contact op: 020 - 496 34 16.

Kwaliteit, preventie en samenwerking

De kliniek bestaat uit een team van 3 tandartsen met ieder hun specifieke aandachtsgebied(en), 2 mondhygiënisten, een team van 6 assistentes (waaronder 1 preventie assistente) en een praktijkcoördinator.  Al onze assistentes hebben de cursus ’tandheelkundige radiologie voor assisterende’ met goed gevolg afgerond.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden binnen en buiten de kliniek o.a. op het gebied van kaakgewrichtsklachten (gnathologie), implantologie, endodontologie, tandvleesproblemen (parodontologie) en gebitsregulatie (orthodontie).

Back To Top