Ga naar hoofdinhoud
Afspraak maken? Neem contact op: 020 - 496 34 16.

Tandheelkunde & implantologie Aemstelwijck

Tandheelkunde en Implantologie Aemstelwijck is onderdeel van Gezondheidscentrum Aemstelwijck waarin ook andere gezondheidsdisciplines zijn gehuisvest zoals een apotheek en alle huisartsen uit Ouderkerk a/d Amstel, maatschappelijk werk en verloskundigen.

De praktijk bevindt zich op de begane grond van het gebouw en is rolstoeltoegankelijk. Op de eerste verdieping, welke ook per lift bereikbaar is, bevindt zich het invalidentoilet.

Er zijn diverse samenwerkingsverbanden binnen en buiten de kliniek o.a. op het gebied van gebitsregulatie (orthodontie),  implantologie en tandvleesproblemen (parodontologie).

Klantenwensen van NPCF

Onze praktijk voldoet aan de klantwensen van de NPCF:
De praktijk van de zorgaanbieder en de instrumenten zijn schoon en hygiënisch.
De zorgaanbieder is bekwaam en bevoegd om zijn/haar taken uit te voeren en het is duidelijk voor de verzekerde wie hem/haar behandelt.
Afhankelijk van het letsel is deskundige acute mondzorg volgens praktijkrichtlijnen (een spoedgevallendienst) beschikbaar.
De zorgaanbieder informeert de cliënt goed over de mogelijkheden van een behandeling, kosten, termijn, verdoving, napijn en dergelijke.

Afspraakherinnering

De e-mail ter herinnering aan uw afspraak bij de tandarts en/of mondhygiënist(e) zijn een service en worden de dag voor de afspraak verstuurd.
Naar aanleiding hiervan afbellen, vrijwaart u niet van een nota die in rekening gebracht wordt.

 

In mei 2017 zijn wij opnieuw gevisiteerd door de NVOI (Nederlandse Vereniging Orale Implantologie) in het kader van de registratie van mw. Eysink Smeets-Maas als implantoloog. De praktijk is opnieuw positief beoordeeld. Het NVOI was zeer te spreken over onze organisatie en protocollen wat betreft hygiëne, kwaliteitsbenadering, inhoudelijke behandelingen en resultaten.

 

 

 

 

 

Back To Top