Skip to content
Afspraak maken? Neem contact op: 020 - 496 34 16.

Algemene tandheelkunde

 • Halfjaarlijkse controles en preventieve handelingen, zoals mondhygiëne-instructie, voedingsadviezen en fluoride-applicaties
 • Het behandelen van cariës (vullingen maken)
 • Kroon- en brugwerk
 • Endodontologie
 • Prothesewerk
 • Verzekeringsverklaring

Esthetische tandheelkunde

 • Bleken
 • Facings (schildjes)
 • Witte vullingen
 • Uitgebreid kroon- en brugwerk
 • Totale rehabilitatie
 • Herstellen van sterke gebitsslijtage

Implantaten

 • Op verwijzing kunnen implantanten geplaatst worden indien daar een indicatie voor aanwezig is.
 • In overleg met de verwijzend tandarts vindt de volledige behandeling of een deel van de behandeling in onze kliniek plaats.
 • Er wordt gewerkt volgens protocollen die voldoen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten.
 • Ook pre-implantologische behandelingen zoals bottoevoegende ingrepen, waaronder sinuslift, worden bij ons uitgevoerd.

Parodontologie (tandvleesproblemen)

 • Er wordt veel aandacht besteed aan preventie van tandvleesproblemen.
 • Zo nodig worden er toegespitste behandelplannen uitgevoerd om het tandvlees in een duurzaam goede conditie te krijgen.

Second opinion (tweede mening)

 • Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk om, bij onzekerheid ten aanzien van een voorgenomen behandeling, een second opinion te vragen.
 • Degene die de second opinion uitvoert zal echter in principe niet de behandelaar ten aanzien van het voorgelegde vraagstuk kunnen zijn.

Orthodontie (gebitsregulatie)

 • Om velerlei redenen kan het noodzakelijk of wenselijk zijn de stand van tanden en/of kiezen te wijzigen. Dit kan bij kinderen maar ook bij volwassenen.
 • Op het gebied van orthodontie werken we nauw samen met collega Tan (orthoamstelveen.nl).

Meer weten over? Contact ons!

Meer weten over de behandelingen? Of wilt u de mogelijkheden bespreken?
Neem gerust contact met ons op!

rontgen
Back To Top